"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i eventima koji donose promjene u upravljanju sportom!

Nacionalni informacijski sustav u športu – Sportski menadžment neopravdano izostavljen!


Objavljeno:  03.07.2018.   
Podijelite:

U ponedjeljak, 02. srpnja u Zagrebu, održana je radionica Središnjeg državnog ureda za šport na temu uvođenja Nacionalnog informacijskog sustava u športu (NISuŠ):

“Glavni cilj Nacionalnog informacijskog sustava u športu je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka u svim segmentima športa u Republici Hrvatskoj koji se financiraju iz proračunskih sredstava namijenjenim za javne potrebe u športu.”

Uporište implementaciji NISuŠ-a može se pronaći u Zakonu o Sportu:


XI. INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Članak 77.

(1) U svrhu sustavnog praćenja stanja u sportu i njegovoga dugoročnog razvoja ministarstvo ustrojava informacijski sustav u sportu.
(2) Osnivanje, ustroj i ovlasti informacijskog sustava u sportu i vrste, sadržaj i oblik informacija koje prikuplja pravilnikom propisuje ministar.
(3) Informacijski sustav u sportu vodi ministarstvo.

Članak 78.

Informacijski sustav u sportu osobito prikuplja i ažurira informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti, utrošku sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta, sustavu natjecanja, stručnom kadru u sportu, planiranju, izgradnji i održavanju sportskih građevina, djeci sportašima, kategoriziranim sportašima i rekreativnim aktivnostima građana.


Na Radionici su vanjski administratori dobili upute kako će unositi podatke, koje su mogućnosti sustava i kako se koristi. Iako je Zakon davnih dana predvidio ovu obavezu, ista je zaživjela tek “danas”, stoga je pohvalno od strane SDUŠ-a i Janice Kostelić što su radili na ovako kompliciranoj zadaći koja bi nam konačno mogla dati odgovor na pitanje što je sve uključeno u sport u Republici Hrvatskoj, unatoč svim drugim problemima u sportu s kojima su se uhvatili u koštac.

NISuŠ će se sastojati od 9 registara na temelju Članka 78. Zakona o sportu i sigurno će biti vrlo komplicirano obuhvatiti podatke u određenim registrima kao što je npr. Registar sportskih građevina/objekata (u građevine/objekte spadaju i šuma za biatlon, jezero za veslanje itd.). Unatoč mogućim manjim problemima i komplikacijama, ne treba posebno naglašavati kako su Registar sportaša ili Registar stručnog kadra (treneri) od ključne važnosti za sport. Međutim, pored svih dobrih stvari, može se primijetiti kako Središnji državni ured za šport u ovom trenutku nije prepoznao važnost vođenja podataka osoba koje obavljaju administrativne, ali što je još važnije, ni upravljačke poslove u sportu – odnosno Sportski Menadžment! Ako se još jednom vratimo i pažljivo pročitamo Članak 78. možemo vidjeti da je upravo TO predviđeno:

“…osobito prikuplja i ažurira informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju sportske djelatnosti.”

Značaj i važnost još je veća jer je navedeno usko povezano uz Registar utroška sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta.

Sportski menadžment je aktivnost koja koordinira i upravlja svim resursima u sportu (u nacionalnom savezu, klubu, ili nekoj drugoj sportskoj organizaciji), te koristi sve one podatke koji se u NISuŠ upisuju, stoga je vrlo važno znati tko su osobe koje upravljaju sportskim organizacijama. U tu svrhu, u Registar bi bilo potrebno unijeti njihove podatke, njihovo iskustvo u sportu, obrazovanje ili osposobljenost, čime bi se stekla prava slika kome su klubovi, savezi i sportske institucije povjerene. Samo na taj način moglo bi se pristupiti rješavanju problema potkapacitiranosti, nenamjenskog trošenja proračunskih sredstava, neostvarivanja vrhunskih rezultata, osipanja članstva itd. Još nije kasno i čvrsto vjerujem da će stručna služba SDUŠ-a, koja vrijedno radi na ovom projektu na čelu s Martinom Jeričević, ispraviti taj nedostatak!

Neophodan je konsenzus oko mnogo stvari vezanih uz sport, Hrvatski Olimpijski Odbor posjeduje vlastitu aplikaciju u koju nacionalni savezi godinama unose određene podatke o sportašima, trenerima i klubovima, što bi se moglo kvalitetno implementirati u NISuŠ. Međutim, jednostavan primjer, mi ni do današnjeg dana nismo zauzeli stav po pitanju samog naziva šport ili sport pa je tako Središnji državni ured za šport, ali je u isto vrijeme Zakon o sportu…

 

Autor: Alojzije Janković, potpredsjednik HASM-a