"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i događajima!

Članstvo


The New Generation of Thinking! Hrvatska asocijacija za sportski menadžment poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe koje prepoznaju ulogu i važnost sportskog menadžmenta da se učlane u HASM i postanu dio generacije koja drugačije razmišlja!

Članom Hrvatske asocijacije za sportski menadžment moći će se postati ispunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine. Članstvo se odnosi na kalendarsku godinu.

HASM će svojim članovima nuditi brojne pogodnosti – od besplatnog preuzimanja stručne literature iz područja sportskog menadžmenta, prava učešća u svim programima djelovanja Asocijacije, pa sve do vlastitog predstavljanja na sajmovima i drugim promotivnim skupovima. Detaljne informacije o članstvu i članskim pogodnostima pročitajte u nastavku.

Pogodnosti za članove


  • Ravnopravno članstvo u Asocijaciji i korisnički račun za web sadržaje,
  • pravo korištenja svih potencijala Asocijacije,
  • pravo učešća u svim oblicima i svim programima djelovanja,
  • pravo korištenja svih rezultata iz programa aktivnosti,
  • pravo na organiziran nastup i predstavljanje članova na sajmovima i drugim promotivnim skupovima,
  • korištenje svih edukativnih materijala i stručne literature (omogućeni korisničkim računom na webu).

Cijena članstva


Punopravni članovi – cijena godišnje članarine za punopravne članove iznosi 300 kuna.

* Punopravni član može se postati isključivo na preporuku jednog od članova Upravnog odbora HASM-a, a o konačnom primanju u članstvo odlučuje Upravni Odbor
* Punopravni član ima pravo glasa na Skupštini Asocijacije

Redovni članovi – cijena godišnje članarine za redovne članove iznosi 100 kuna.

Način učlanjivanja


Pošta – slanjem popunjene pristupnice članstvu i potvrde o uplati na:

  • Skokov Prilaz 5, 10000 Zagreb – sjedište Hrvatske Asocijacije za Sportski Menadžment, ili
  • Osječka 11, 21000 Split – knjigovodstveni ured Lux Education.

Internet – slanjem popunjene pristupnice članstvu i potvrde o uplati na e-mail adresu clanstvo@hasm.hr.

Ured – dolaskom u knjigovodstveni ured u Splitu, Osječka 11 (Lux Education) svakim radnim danom od 11h do 13h.

Pristupnice i uplatnice


Pristupnica članstvu za punopravne članove
Pristupnica članstvu za redovne članove

 

Punopravni-članovi-Uplatnica 2020

Redovni-članovi-Uplatnica 2020

Dodatne informacije o članstvu i članskim pogodnostima


HASM
e-mail: info@hasm.hr
mob: +385(0)911512983

Partneri
Europska asocijacija za sportski menadžment

Hrvatska olimpijska akademija

Hrvatski olimpijski odbor

Sport Business Chain

UP Energy Beverages

Galaxy travel agency

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Koestlin

Hrvatska udruga profesionalnih sportaša

Sophico

Visoka poslovna škola PAR

Visoka škola Aspira

Kineziološki fakultet u Zagrebu