"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i eventima koji donose promjene u upravljanju sportom!

FAQ


…ili često postavljena pitanja

 

Što vas je potaknulo na osnivanje ove Asocijacije?


Dovoljno je jednom osvrnuti se oko sebe kako bi shvatili da se hrvatski sport nalazi u krizi. Ono što bi nas još više trebalo brinuti jest da se izlaz iz te krize nikako ne nazire. Došli smo do trenutka kad je vrlo važno „stati na loptu“ i dobro promisliti kako dalje.

Kao jedan od glavnih problema, posebno se ističe loše upravljanje u sportu. Upravljanje u sportu iznimno je važna djelatnost. Riječ je o vrlo zahtjevnom i kompleksnom poslu koji iziskuje znanja iz specifičnih područja. Danas osobe, odnosno menadžeri koji upravljaju sportskim organizacijama u Hrvatskoj, u pravilu nisu educirane za rukovođenje specifičnim poslovnim procesima u sportu.

Međutim, to nikako ne znači da osobe koje bi radile ili već rade u sportu moraju nužno i završiti sportski menadžment, dapače, to mogu biti pravnici, ekonomisti ili kineziolozi, ali s voljom i željom za edukacijom i usavršavanjem u području potrebnom da bi se na najkvalitetniji način upravljalo sportskom organizacijom. Nažalost, važnost sportskog menadžmenta nije dovoljno prepoznata ni od države. Ista je vrlo slabo ili nikako definirana Zakonom o sportu.

Otud razlog i želja za osnivanjem Hrvatske asocijacije za sportski menadžment.

 

Tko je osnovao Asocijaciju?


Hrvatsku asocijaciju za sportski menadžment osnovali su sportski djelatnici i stručni specijalisti sportskog menadžmenta, 07.01.2018. godine u Zagrebu. Većina osnivača aktivno se i profesionalno bavila sportom, neki od njih svoje su karijere okrunili nastupanjem na Olimpijskim igrama, pa čak i osvajanjem medalje na istima. Zanimljivo je da osnivači uglavnom dolaze iz različitih dijelova Hrvatske; iz Zagreba, Splita, Šibenika i Imotskog. Upravo u tom smjeru osnivači žele da se Asocijacija i dalje razvija, da u punom smislu riječi predstavlja Hrvatsku asocijaciju za sportski menadžment.

 

Koja je misija, odnosno koji su to ciljevi HASM-a?


Misija Asocijacije je edukacija i promicanje sportskog menadžmenta, kako bi u budućnosti svim sportskim organizacijama i događajima upravljali stručni i educirani profesionalci s potrebnim znanjima za upravljanje i rukovođenje specifičnim poslovnim procesima u sportu – a to se želi ostvariti:

  • širenjem znanja o sportskom menadžmentu i aktivnostima HASM-a,
  • promicanjem i poticanjem studiranja, znanstvenih istraživanja i pisanja radova o upravljanju sportom i sportskom organizacijom,
  • poticanjem organizacije konferencija i seminara,
  • podučavanjem o upravljanju sportom i sportskom organizacijom te uspostavljanjem razmjene znanja o tehnikama upravljanja sportom i sportskom organizacijom,
  • surađivanjem s domaćim i međunarodnim institucijama koje djeluju na području sportskog menadžmenta,
  • poticanjem modernog i kvalitetnog vođenja i upravljanja sportskim manifestacijama i sportskim objektima

Međutim, možda i najvažnije od svega – potrebno je utjecati i inicirati prijeko potrebne promjene, odnosno ispravljanje propusta/nedostataka u Zakonu u sportu – obzirom da su sportski menadžeri neizostavni dio svake sportske organizacije važno je da budu sastavni dio novog Zakona kao stručni kadrovi u sportu. Također je potrebno unijeti u Zakon o sportu i djelatnosti koje sportski menadžer obavlja, a važno je i napokon odijeliti posrednike i agente od sportskog menadžera, odnosno potrebno je precizno definirati sportskog menadžera u novom ZOS-u.

Sportski menadžment je proces, specifična disciplina i skup poslovnih aktivnosti koje su usmjerene na realizaciju zadanih ciljeva u skladu s postavljenom misijom i vizijom, a upravlja i rukovodi kapitalom, ljudima, sredstvima za rad, informacijama i raznovrsnim programima čiji je primarni i osnovni proizvod vezan uz sport, sportske aktivnosti i sportsku industriju.

Kao što poslove trenera mogu obavljati isključivo licencirani treneri, tako i poslove sportskog menadžera trebaju obavljati školovani sportski menadžeri.

Osim navedenog, potrebno je inicirati promjene, odnosno ispravljanje propusta/nedostataka i u Nacionalnom informacijskom sustavu u športu – Središnji državni ured za šport u ovom trenutku nije prepoznao važnost vođenja podataka osoba koje obavljaju administrativne, ali što je još važnije, ni upravljačke poslove u sportu – odnosno Sportski Menadžment.

 

Kako funkcionira HASM?


Skupština Asocijacije određuje politiku rada i strategiju, plan rada, financijski plan, poslovnike, odabire i razrješuje članove i drugo. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Asocijacije iz kategorije punopravnih članova. Nakon 6 mjeseci aktivnog rada redovnog člana, Uprava odlučuje može li neki član postati i punopravni član – na temelju prikazanog rada.

Upravni odbor brine o provođenju odluka i zaključaka Skupštine, brine o izradi i realizaciji programa rada, izradi različitih izvještaja, imenovanje predstavnika Asocijacije u tijelima drugih organizacija, brine i o svim drugim poslovima vezanim za rad Asocijacije. Članove Upravnog odbora bira Skupština temeljem prijedloga predsjednika na mandat od dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Upravni odbor ima 5-11 članova. Predsjednik, 4 potpredsjednika i Izvršni direktor članovi su upravnog odbora po položaju.

Nakon Uprave granaju se različiti odjeli; Ekspertni radni tim, Predstavnici HASM-a po gradovima, Ambasadori, Marketinški tim i Volonteri.

 

Obzirom na “širinu” Asocijacije na koji način komunicirate?


Članovi Asocijacije vješto koriste sve tehnološke prednosti; tako se osim službenog maila (hasm.hr) koristi i aplikacija koja objedinjuje sve odjele. Dakle u jednoj aplikaciji, odnosno na jednom mjestu nalaze se svi odjeli i timovi – zajedno, a opet odvojeno po grupama. Aplikacija služi za svakodnevnu komunikaciju među svim članovima.

Uprava ima obavezu sastanka jednom tjedno, odnosno svaki ponedjeljak uživo ili putem ZOOM konferencije, dok se sastanci Skupštine održavaju jednom u  mjesecu, odnosno svaki prvi ponedjeljak u mjesecu, također putem ZOOM konferencije.

Svaki od odjela jednom tjedno ima svoje sastanke.

 

Kako se financira HASM?


Asocijacija se trenutno financira iz članarina, donacija i sponzorstva, a intenzivno se radi na projektima koji bi se financirali iz EU fondova te putem Crowdfundinga.

 

Koga HASM želi privući?


Hrvatska asocijacija za sportski menadžment želi privući sve osobe koje razumiju važnost sportskog menadžmenta kako bi kroz zajedničku ideju i zajednički rad pokrenuli prijeko potrebne promjene u sportu – i ne samo osobe, već i ključne institucije. Upravo na tome, Uprava i Predstavnici Asocijacije intenzivno rade.

 

Kako postati članom HASM-a?


Članom Hrvatske asocijacije za sportski menadžment može se postati ispunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine. Članstvo se odnosi na kalendarsku godinu. Ubrzo će na web stranici osvanuti i obrazac za online učlanjivanje kako bi se potencijalnim članovima u potpunosti olakšao sam proces učlanjivanja.

 

Što HASM nudi svim svojim članovima?


HASM svojim članovima nudi pravo korištenja svih potencijala same Asocijacije, ravnopravno članstvo i korisnički račun za web sadržaje, pravo učešća u svim oblicima i svim programima djelovanja Asocijacije, pravo korištenja svih rezultata iz programa aktivnosti, pravo na organiziran nastup i predstavljanje članova na sajmovima i drugim promotivnim skupovima, promoviranje kroz Asocijaciju, u slučaju izrade programa osposobljavanja za poslove iz područja sportskog menadžmenta mogućnost predavanja – naravno uz ispunjene osnovne uvjete kao što su VSS i slično, zatim korištenje svih edukativnih materijala i stručne literature (omogućeni korisničkim računom na webu), mogućnost popusta prilikom upisa na Visoka učilišta koja provode program sportskog menadžmenta, a koja su u partnerstvu s Asocijacijom.

 

Tko su partneri HASM-u?


HASM je potpisao partnerske sporazume s Hrvatskim olimpijskim odborom (HOO), Hrvatskom olimpijskom akademijom (HOA), Europskom asocijacijom za sportski menadžment (EASM), Sport Business Chain-om (SBC), Galaxy putničkom agencijom, a finaliziraju se partnerstva s Međimurskim veleučilištem iz Čakovca i Kineziološkim fakultetom iz Zagreba.

Tvrtka UP Energy Beverages prepoznala je ideju koju HASM promovira i potpisala je sponzorski ugovor s Asocijacijom.

Ono što je važno, vodeća organizacija s utjecajem na politiku Europske unije u području obrazovanja kadrova u sportu, European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) odabrala je upravo HASM za svog predstavnika u Hrvatskoj.

 

Postoje li neslužbeni partneri ili jednostavnije rečeno – prijatelji koji su se ponudili pomoći HASM-u na putu do postavljenog cilja?


Veći broj pojedinaca i tvrtki nesebično je ponudilo svoju pomoć. Upravo u ovom trenutku na jednom projektu surađujemo s CBBS-om, konzultantsko-EU lobističkom tvrtkom iz Zagreba, koja je uzgred rečeno i partner udruženja ACES Europe (Europski gradovi sporta) iz Bruxellesa.

 

Na čemu u ovom trenutku radite?


U ovom trenutku (današnji dan je 23.08.) priprema se organizacija konferencije pod nazivom “Sportski menadžment – ključ uspjeha u HR sportu”, no više o tome uskoro. Osim konferencije intenzivno se radi i na povezivanju sa sportskim klubovima i savezima koji svojim načinom rada (SM, “good governance” u sportu) mogu biti uzor drugim sportskim organizacijama.