"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i događajima!

Programi SM u Hrvatskoj


Od sada, na jednom mjestu možete pronaći sve što vas zanima o studijskim programima iz područja sportskog menadžmenta koji se nude na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj!

Na ovaj način, nastojali smo zainteresiranima olakšati pronalazak informacija o studijskim programima sportskog menadžmenta, visokim učilištima u kojima se provode, postupcima i uvjetima upisa, mogućnostima studiranja i cijenama istog.

*klik na označeno mjesto (ime visokoobrazovne ustanove, fotografija, studijski program i dr.) vodi vas direktno na službenu stranicu visokoobrazovne ustanove koja detaljno opisuje označeni pojam

 

Visoka škola AspiraVisoka škola Aspira organizira i provodi preddiplomski i diplomski stručni studij Sportskog menadžmenta.

Trajanje preddiplomskog studija: Program stručnog studija Sportskog menadžmenta traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Trajanje diplomskog studija: Specijalistički diplomski studij Sportskog menadžmenta traje 2 godine (4 semestra) i izvodi se kao kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv: stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta (struč. spec. oec.).

Iznos školarine i način plaćanja: Pri jednokratnom plaćanju cijena iznosi 27.800,00 kn, dok pri obročnom plaćanju iznosi 29.190,00 kn.

Mogućnost stipendiranja: Postoji mogućnost stipendiranja, a za dodjelu stipendije u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji: 1. slabije imovinsko stanje; 2. uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju; 3. kandidati ne smiju biti u radnom odnosu.

Međimursko veleučilište u ČakovcuMeđimursko veleučilište u Čakovcu organizira i provodi preddiplomski i diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta.

Trajanje preddiplomskog studija: Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment u turizmu i sportu traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Postoje studijski smjerovi Menadžment turizma i Menadžment sporta. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – bacc.oec. menadžmenta turizma i sporta.

Trajanje diplomskog studija: Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta traje 2 godine (4 semestra) i izvodi se kao kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv: stručni/a specijalist/ica ekonomije (struč. spec. oec.).

Iznos školarine: Iznos školarine za godinu studija iznosi 5,500.00 kn. Školarinu je moguće uplatiti u dvije jednake rate.

Mogućnost stipendiranja: Postoji mogućnost stipendiranja. Tijekom akademske godine objavljuju se natječaji za dodjelu stipendija redovitim studentima po kriteriju izvrsnosti, zatim redovitim studentima po kriteriju socio-ekonomskog statusa i redovitim studentima s invaliditetom.

Libertas međunarodno sveučilišteLibertas međunarodno sveučilište organizira i provodi preddiplomski stručni studij Menadžment športa i športskih djelatnosti.

Trajanje preddiplomskog studija: Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment športa i športskih djelatnosti traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – bacc.oec.

Iznos školarine i način plaćanja: Od 17,500.00 kn do 33,000.00 kn ovisno o uspjehu u obrazovanju i načinu plaćanja. Detaljan obračun možete provjeriti pomoću Libertasovog kalkulatora školarine.

Mogućnost stipendiranja: Postoji mogućnost stipendiranja, a sve o uvjetima pročitajte ovdje.

Kineziološki fakultet ZagrebKineziološki fakultet u Zagrebu provodi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije. Riječ je o redovitom studiju u ukupnom trajanju 10 semestara odnosno 5 studijskih godina (3+2) s ukupno ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova. Prilikom upisa u VII. semestar studija, uz obvezni modul kineziologija u edukaciji, svi studenti upisuju po vlastitom izboru i jedan od sljedećih izbornih modula primijenjene kineziologije: Kondicijska priprema sportaša, Fitnes, Kineziološka rekreacija, Sportski menadžment ili Izabrani sport (atletika, košarka, nogomet, rukomet, tenis…), čime stječu dodatnu kompetenciju za rad u jednom od izabranih područja primijenjene kineziologije.

Po završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija studenti stječu akademski naziv magistar kineziologije (mag. cin.).

U skladu s izabranim modulom iz jednoga od područja primijenjene kineziologije, završeni student sveučilišnoga studija kineziologije stječe i drugu (dopunsku) kvalifikaciju iste razine koja se pridodaje osnovnom akademskom nazivu. Na taj način svaki završeni student sveučilišnoga studija kineziologije dobiva dvojni akademski naziv i dvije stručne kompetencije iste razine – magistar/magistra kineziologije u:

  • edukaciji i
  • izabranom sportu ili
    kondicijskoj pripremi sportaša ili
    kineziološkoj rekreaciji ili
    kineziterapiji ili
    sportskom menadžmentu.

 

Partneri
Europska asocijacija za sportski menadžment

Hrvatska olimpijska akademija

Hrvatski olimpijski odbor

Sport Business Chain

UP Energy Beverages

Galaxy travel agency

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Koestlin

Hrvatska udruga profesionalnih sportaša

Sophico

Visoka poslovna škola PAR

Visoka škola Aspira

Kineziološki fakultet u Zagrebu