"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i eventima koji donose promjene u upravljanju sportom!

Programi SM u Hrvatskoj


Od sada, na jednom mjestu možete pronaći sve što vas zanima o studijskim programima iz područja sportskog menadžmenta koji se nude na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj!

Na ovaj način, nastojali smo zainteresiranima olakšati pronalazak informacija o studijskim programima sportskog menadžmenta, visokim učilištima u kojima se provode, postupcima i uvjetima upisa, mogućnostima studiranja i cijenama istog.

*klik na označeno mjesto (ime visokoobrazovne ustanove, fotografija, studijski program i dr.) vodi vas direktno na službenu stranicu visokoobrazovne ustanove koja detaljno opisuje označeni pojam

 

Visoka škola AspiraVisoka škola Aspira organizira i provodi preddiplomski i diplomski stručni studij Sportskog menadžmenta.

Trajanje preddiplomskog studija: Program stručnog studija Sportskog menadžmenta traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta – bacc.oec.

Trajanje diplomskog studija: Specijalistički diplomski studij Sportskog menadžmenta traje 2 godine (4 semestra) i izvodi se kao kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv: stručni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta (struč. spec. oec.).

Iznos školarine i način plaćanja: Pri jednokratnom plaćanju cijena iznosi 27.800,00 kn, dok pri obročnom plaćanju iznosi 29.190,00 kn.

Mogućnost stipendiranja: Postoji mogućnost stipendiranja, a za dodjelu stipendije u obzir se uzimaju sljedeći kriteriji: 1. slabije imovinsko stanje; 2. uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju; 3. kandidati ne smiju biti u radnom odnosu.

Međimursko veleučilište u ČakovcuMeđimursko veleučilište u Čakovcu organizira i provodi preddiplomski i diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta.

Trajanje preddiplomskog studija: Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment u turizmu i sportu traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Postoje studijski smjerovi Menadžment turizma i Menadžment sporta. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – bacc.oec. menadžmenta turizma i sporta.

Trajanje diplomskog studija: Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta traje 2 godine (4 semestra) i izvodi se kao kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 120 ECTS bodova i stručni naziv: stručni/a specijalist/ica ekonomije (struč. spec. oec.).

Iznos školarine: Iznos školarine za godinu studija iznosi 5,500.00 kn. Školarinu je moguće uplatiti u dvije jednake rate.

Mogućnost stipendiranja: Postoji mogućnost stipendiranja. Tijekom akademske godine objavljuju se natječaji za dodjelu stipendija redovitim studentima po kriteriju izvrsnosti, zatim redovitim studentima po kriteriju socio-ekonomskog statusa i redovitim studentima s invaliditetom.

Libertas međunarodno sveučilišteLibertas međunarodno sveučilište organizira i provodi preddiplomski stručni studij Menadžment športa i športskih djelatnosti.

Trajanje preddiplomskog studija: Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment športa i športskih djelatnosti traje 3 godine (6 semestara) i izvodi se kao redovni i izvanredni. Završetkom studija stječe se, prema odredbama Bolonjskog procesa, 180 ECTS bodova i stručni naziv: stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije – bacc.oec.

Iznos školarine i način plaćanja: Od 17,500.00 kn do 33,000.00 kn ovisno o uspjehu u obrazovanju i načinu plaćanja. Detaljan obračun možete provjeriti pomoću Libertasovog kalkulatora školarine.

Mogućnost stipendiranja: Postoji mogućnost stipendiranja, a sve o uvjetima pročitajte ovdje.

Kineziološki fakultet ZagrebKineziološki fakultet u Zagrebu provodi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kineziologije. Riječ je o redovitom studiju u ukupnom trajanju 10 semestara odnosno 5 studijskih godina (3+2) s ukupno ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova. Prilikom upisa u VII. semestar studija, uz obvezni modul kineziologija u edukaciji, svi studenti upisuju po vlastitom izboru i jedan od sljedećih izbornih modula primijenjene kineziologije: Kondicijska priprema sportaša, Fitnes, Kineziološka rekreacija, Sportski menadžment ili Izabrani sport (atletika, košarka, nogomet, rukomet, tenis…), čime stječu dodatnu kompetenciju za rad u jednom od izabranih područja primijenjene kineziologije.

Po završetku integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija studenti stječu akademski naziv magistar kineziologije (mag. cin.).

U skladu s izabranim modulom iz jednoga od područja primijenjene kineziologije, završeni student sveučilišnoga studija kineziologije stječe i drugu (dopunsku) kvalifikaciju iste razine koja se pridodaje osnovnom akademskom nazivu. Na taj način svaki završeni student sveučilišnoga studija kineziologije dobiva dvojni akademski naziv i dvije stručne kompetencije iste razine – magistar/magistra kineziologije u:

  • edukaciji i
  • izabranom sportu ili
    kondicijskoj pripremi sportaša ili
    kineziološkoj rekreaciji ili
    kineziterapiji ili
    sportskom menadžmentu.