"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i eventima koji donose promjene u upravljanju sportom!

Konferencija Sportska diplomacija


Objavljeno:  08.06.2019.   
Podijelite:

Pravni fakultet u Rijeci partner je Erasmus + Sport  projekta pod nazivom Promoting a Strategic Approach to EU Sport Diplomacy. Partneri na projektu uz Pravni fakultet u Rijeci su renomirani europski partneri Universite Catholique de Louvain (Belgija), Universidad Carlos III Madrid (Španjolska), TMC Asser Institute, The Hague (Nizozemska), ESSCA School of Management (Francuska), TAKT NGO (Republika Sjeverna Makedonija) te Edge Hill University (UK) – koordinator projekta.

Cilj projekta je provesti znanstveno istraživanje te organizirati nekoliko konferencija, po jednu u svakoj od partnerskih država, s ciljem podupiranja EU prioriteta u području „športske diplomacije“. Športska diplomacija novo je područje EU prioriteta (prepoznato Rezolucijom o planu rada EU za sport 2017-2020) koje je osobiti značaj dobilo 2015. godine kada je EU povjerenik g. Tibor Navracsics imenovao posebnu ekspertnu grupu stručnjaka za područje „športske diplomacije“, a čijih su četvero članova danas članovi ovoga projekta. Svrha „športske diplomacije“ je zapravo identificirati kako šport može igrati značajniju ulogu u ostvarivanju ciljeva EU-a u vanjskoj politici, pogotovo prema trećim državama, te kako šport može biti sredstvo promicanja Europskih vrijednosti. Šport može biti korišten kao sredstvo koje će utjecati na diplomatske, međukulturalne, socijalne, ekonomske i političke odnose, a „športska diplomacija“ kao dio javne diplomacije, u svemu tome može imati ključnu ulogu. O važnosti svega govori primjerice činjenica da je na inicijativu EU povjerenika Navracsicsa šport je po prvi puta integriran u EU-China High Level People to People Dialogue (HPPD) koja postoji od 2012. i koja predstavlja treći stup politike odnosa EU i Kine, a tijekom 2017. i 2018. organizirano je nekoliko seminara o športskoj diplomaciji na visokim političkim razinama EU-a zaključno s EU Sport Forumom u ožujku 2018. godine.

U okviru projekta planirano je nekoliko konferencija koje imaju za svrhu raspraviti ciljeve i mogućnosti „športske diplomacije“ te pomoći EU u ostvarivanju njenih prioriteta. U tom cilju, za prvu konferenciju u okviru projekta odabrana je Republika Hrvatska.

Konferencija pod nazivom „Best practice in Sports Diplomacy“ održat će se  u Zagrebu u srijedu 12. lipnja 2019. godine u hotelu Academia.

Tema konferencije je „Primjeri dobre prakse u različitim državama povezano sa športskom diplomacijom“. Analizirat će se bogata praksa primjene „športske diplomacije“ u SAD-u, Australiji, Japanu, UK, Španjolskoj i Hrvatskoj od strane najvećih stručnjaka iz tog područja. Osim toga, analizirati će se ad-hoc inicijative na državnoj razini, poput državnog financiranja raznih inicijativa među ljudima različitih naroda kao i odgovarajućih nacionalnih strategija.

Središnji državni ured za šport RH prihvatio je partnerstvo i pokroviteljstvo u samom projektu i pomoć u organizaciju spomenute konferencije, a sve okviru predloženog Nacrta Nacionalnog programa športa 2019.-2026., u kojem je  navedena između ostaloga i aktivnost upravo u području „športske diplomacije“.

Program konferencije možete vidjeti na ovom linku.