"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i eventima koji donose promjene u upravljanju sportom!

Vjerodostojnost sporta


Objavljeno:  14.10.2021.   
Podijelite:

Sigurnost i dobrobit sportaša

Autorica: Ivana Pranjić

Milijuni mladih ljudi diljem svijeta bave se sportom uz pretpostavku da sport pomaže u poboljšanju svih dimenzija zdravlja i pruža mogućnost za učenje vještina koje olakšavaju cjeloživotni razvoj (Holt, 2016). Ipak, sportska iskustva također mogu biti povezana s traumatičnim iskustvima, koje nose niz psiholoških i tjelesnih posljedica.

Sport pruža zajednički okvir sukladno načelima globalne zajednice oko niza zajedničkih aspiracijskih vrijednosti poput poštovanja, pravednosti, timskog duha, inkluzije, jednakost, prikazujući bezgranična postignuća pojedinaca i ekipa/timova za prevladavanje nedaća. Ipak, između obećanja i sportske stvarnosti ostaje jaz za sportaše. Tamo gdje su pojedinci lišeni glasa i zastupanja ili gdje postoji značajna neravnoteža moći, dolazi do nepravde ljudi, koja ima negativan učinak na legitimitet i vjerodostojnost cijelog sportskog ekosustava. Sa sve većim zamahom mnogi pojedinci, organizacije i sportske udruge pozivaju na promjenu, rješavaju nastale štete i rade na dokazivanju važnosti ljudskih prava te time postaju izazov tradicionalnim modelima i praksama sporta u cijelom svijetu.

“Ne postoji jasnije otkrivenje duše nekog društva, od načina na koji se ono odnosi prema svojoj djeci.”

Nelson Mandela (1995)

2017. godine Larry Nassar, dugogodišnji liječnik Američkog gimnastičkog saveza, službeno je proglašen krivim po 10 točaka optužnice za seksualno zlostavljanje maloljetnika mlađih od 16 godina (Fisher i Anders, 2019). Procjenjuje se da je na svojoj poziciji liječnika u raznim sportovima (uključujući gimnastiku, ronjenje, atletiku i plivanje) zlostavljao više od 500 žrtava u karijeri dugoj nekoliko desetljeća. Nassar je zbog svojih zločina osuđen na kaznu zatvora između 40 i 175 godina.

2018. godine britanski nogometni trener mlađe kategorije Barry Bennell bio je osuđen za seksualno zlostavljanje dječaka.

Napori da se osigura dobrobit sportaša već dugo postoje u sportu te su u posljednje vrijeme povećani u brojnim zemljama kao odgovor na šokantna otkrića o seksualnom zlostavljanju u sportu. Slučajevi poput navedenog seksualnog zlostavljanja gimnastičarki od strane liječničkog tima u SAD -u i seksualno zlostavljanje muških nogometaša od strane trenera u Velikoj Britaniji nažalost nisu jedini. Navedeni skandali privukli su značajnu pozornost javnosti i stavili u pitanje položaj raznih dionika u sportu.

Navedeni i drugi slučajevi ukazuju kako unatoč postojećim politikama upućenih prema dobrobiti sportaša, obrazovnim programima i naporima usmjerenima osiguranju sigurnosti, brojni sportaši su i dalje zlostavljani i maltretirani. Kao što navedeni primjeri pokazuju, počiniteljima je dopušteno nastaviti raditi u struci tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Također, pojedini odrasli koji su bili/jesu upućeni u pojedine slučaje propustili su intervenirati te time postali suučesnici zločina. Isto tako, ozbiljne posljedice izostaju.

U svim slučajevima fokus je u početku bio na počiniteljima. Nassar i Bennell su smatrani kao pojedinci koji su zloupotrijebili svoje položaje moći. Međutim, daljnjim istraživanjem svakog pojedinog slučaja, utvrdilo se kako su ulogu u prikrivanju zlostavljanja imali i drugi ljudi, organizacije i institucije.

Sportske organizacije sve su odgovornije za svoju ulogu u razvoju i održavanju prostora, okruženja i kulture koji promiču dužnost skrbi (Maitland, Hills, & Rhind, 2015; Parent & Fortier, 2018; Wagstaff, 2018). Međutim, postoji opasnost da se takve dužnosti skrbi tretiraju kao simbolični zahtjevi, zasjenjeni očekivanjima performanse (npr. medalje). Iako se prevencija zlostavljanja može smatrati teškim i složenim naporom, trebalo bi se smatrati minimalnim standardom socijalne skrbi.

Fokus bi trebao biti na sportu koji nadilazi etos ‘ne nanosi štetu’ – prema višim standardima blagostanja, a ne samo odsustvo ‘lošeg blagostanja’. Na taj način promicanjem integriteta nudi se sigurno, pošteno, uključivo i  okruženje za sve.

Međunarodne te nacionalne sportske organizacije imaju dobru poziciju doprinijeti upravljanju i pristupu upravljanju osmišljenom za smanjenje zlostavljanja u sportu. Međutim, alarmantnim se pokazalo da se zlostavljanje događa kao dio kulture koju olakšavaju upravo te upravne strukture, koje ili zatvaraju oči ili vjeruju da je to u interesu sportaša (Jacobs et al., 2017; McMahon & Zehntner, 2014).

Sportske institucije, nacionalni savezi, međunarodne organizacije te sportski menadžeri moraju preuzeti aktivnu ulogu u razvoju politika te postupaka kreiranjem obrazovnih inicijativa u cilju pružanja veće zaštite za sve dionike.

U posljednja dva desetljeća brojne razvijene zemlje provele su strategije za sprječavanje zlostavljanja sportaša/ica. Takve strategije uključuju obrazovanje sportaša/ica, trenera i roditelja, kodekse ponašanja i politike te osnivanje organizacija posvećenih dobrobiti sportaša/ica. Međutim, izvan individualne, međuljudske, grupne i organizacijske razine, inicijative na makro razini za poboljšanje dobrobiti sportaša/ica bile su ograničene na zagovaranje i širenje najboljih praksi zaštite te nisu postigle značajan uspjeh.

Potrebno je unaprijediti zaštitu i promicati dobrobit sportaša/ica, uvesti deklaraciju o odgovornosti svake poziciju u sportskom sustavu, uspostaviti jasnu politiku i postupke, kako bi se osigurala zaštita djece i odraslih u sportskim organizacijama te kako bi se osiguralo da se sportski programi za djecu i mlade, kao i za odrasle, organiziraju u najboljem interesu svih sudionika.

Okruženje koje karakterizira sigurnost, zaštita te integritet je ono u kojem se glas zabrinutih čuje i  poštuje, pri čemu oni koji iskazuju zabrinutost nisu sami žrtve. Potrebni su jasni procesi koji poštuju redovite zakonske postupke i pokušavaju riješiti pritužbu na odgovarajući i pravodoban način, paralelno vode postupak s relevantnim zakonodavstvom.

Ljudi i njihova prava trebaju biti u središtu sporta. Jer doista, ljudi omogućuju sport – prije svega sportaši, a potom i pojedinci koji se bave sportom na svim razinama – od sporta u lokalnoj zajednici, do srednjih škola, sveučilišta, elitnih i profesionalnih.

“Odrasli kojima smo kao djeca vjerovali da će nas čuvati nisu nas uspjeli duboko zaštititi. Vrijeme je podignuti glas kako bi se takva farsu u budućnosti spriječila.”

Pesta, 2019

Pred nama je još mnogo posla kako bi prevencija i integritet u sportu postali imperativ. Kako u društvu tako i u sportskom ekosistemu – svatko od nas ima svoj udio i svoju ulogu pridonijeti sigurnosti i zaštiti dotičnih pojedinaca. Izazov je dignuti glas i promicati integritet u sportu.

Predatori uspijevaju u tišini. Sve što je potrebno je jedna odrasla osoba koja ima integritet i vjeruje pojedincu – da sluša, vjeruje i sukladno djeluje. No, to više nije samo pitanje sportskog ekosistema, nego temeljno pitanje morala svakog pojedinca.

Zapitajmo se, kako bismo mi reagirali?

Links:

IOC TOOLKIT Safeguarding athletes from harassment and abuse in sport