"The New Generation of Thinking"

Za stručne i educirane profesionalce u sportskim organizacijama i eventima koji donose promjene u upravljanju sportom!

Utjecaj sportskih uspjeha na percepciju hrvatske kao turističke destinacije


Objavljeno:  05.09.2020.   
Podijelite:

U današnje vrijeme je od iznimne važnosti analizirati ključne elemente potrošačkih navika turista. U tom kontekstu, imidž koji destinacija prikazuje tržištu postaje jedan od najbitnijih elemenata koji utječu na odabir destinacije. Iako se destinacijski imidž može istraživati sa raznih stajališta, može se reći kako se imidž turističke destinacije razvija bazirajući se na potrošačevu racionalnost i emocionalnost. Evolucija percepcije o destinaciji događa se zahvaljujući najnovijim tehnološkim dostignućima. I ponuda i potražnja svojim djelovanjima na web sučelju utječu na imidž destinacije. Republika Hrvatska ima zadatak brinuti o imidžu cijele Hrvatske kao jedne turističke destinacije koja se već odavno ne bi smjela koncentrirati na ‘’sunce i more’’, već na razne selektivne oblike turizma, prodirući na taj način do raznih tipova turista s drugačijim interesima.

Bolje vođen destinacijski i online destinacijski imidž, koji je potkrijepljen kvalitetnom ponudom i na terenu, odnosno u samoj destinaciji za vrijeme boravka turista, može dovesti do zadovoljstva turista i lojalnosti. Jedinstvenost turističkog proizvoda lojalnog turista potiče na kontinuirano preporučivanje destinacije svojoj mreži poznanika, prijatelja i rodbine.

Diverzificiran sustav turističkih proizvoda omogućuje Hrvatskoj prodiranje do šire strukture segmenata posjetitelja čija sklonost različitim vrstama putovanja, različitim cjenovnim pozicijama i putovanjima u različitim razdobljima godine otvara mogućnost bitnog vremenskog produljenja turističke aktivnosti i povećanja turističke potrošnje u Hrvatskoj, čime će tek onda rezultirati kontinuirani rast Hrvatske na ljestvici konkurentnosti u odnosu na ostale države.

Hrvatska sportska postignuća su, prateći ih od osamostaljenja Republike Hrvatske 1992. radi lakšeg praćenja i brojenja mnogih osvojenih odličja, uistinu iznimna. Uzevši u obzir veličinu države i razinu ulaganja u hrvatski sport, začuđujuća je činjenica kako Hrvatska ima iznimne pojedince i nacionalne reprezentacije u najpopularnijim sportovima na svijetu, pogotovo uzevši u obzir dva velika postignuća na Svjetskim nogometnim prvenstvima 1998. i 2018., ali i u čitavom nizu sportova koji su dio velike priredbe s tradicijom, kao što su Olimpijske igre. Provedeno istraživanje se temelji na prigodnom uzorku od 201 turista u Splitu, u vremenu od 1. do 31. kolovoza 2019. godine. Kako bi se došlo do što više turista, anketni upitnici su se prikupljali i na fokalnim lokacijama u Splitu, kao što su Riva, Marmontova ulica i Peristil, međutim najviše upitnika se prikupilo na temelju poznanstava mene kao anketara s hotelima, apartmanima i turističkim agencijama, koji su provodili anketne upitnike među svojim gostima i klijentima. Prisutan je čitav niz zanimljivih pronalazaka, primjerice:

  • 37% ljudi se ne bavi sportom
  • Turisti najviše rekreativno igraju nogomet i tenis,
  • Najpraćenija natjecanja od ponuđenih su Svjetsko prvenstvo (dominantno), a zatim podjednako OI i teniski Grand Slamovi (Goran Ivanišević)
  • Pozitivni odgovori o tome jesu li čuli za nekog hrvatskog sportaša ili ne  prevladavaju samo kod Luke Modrića, što znači da je on uvjerljivo najpopularniji sportaš iz istraživanja,
  • Nacionalne reprezentacije se prate podjednako preko svih glavnih medija.

U nastavku se nalaze dvije tablice iz istraživanja čiji je cilj naći povezanost između sportskih uspjeha i općenitog dolaska u Hrvatsku.

Svi odgovori iz tablice 1. idu u prilog ovom istraživanju, budući da su ispitanici stekli pozitivno mišljenje o Hrvatskoj i izuzev hrvatskih sportskih uspjeha, o kojima bi trebalo biti više informacija, ali se prepoznaje i činjenica da je Hrvatska, uzevši u obzir protiv koga se sve natječe i na kojoj sceni, po svom sportskom uspjehu ipak, u tom relativnom smislu, jedinstvena. Iz ovakvih stavova ispitanika se da iščitati i kako Hrvatska može definitivno više poraditi na promoviranju svojih, itekako prisutnih, sportskih uspjeha.

Koeficijent korelacije ranga da je Hrvatska jedinstvena prema svojim sportskim postignućima i stavova o sadašnjem zadovoljstvu i budućim pozitivnim namjerama preporuke i povratka u Hrvatsku pozitivan je i statistički značajan u svim slučajevima (svugdje je prisutno i p<0.01). Ovi rezultati idu u prilog činjenici da su sportski uspjesi pozitivno povezani sa pozicioniranjem Hrvatske kao turističke destinacije.

Na kraju se može zaključiti kako je utvrđen statistički značajan koeficijent ranga vezan između izjava vezanih uz sportske uspjehe i izjava vezanih uz odmor u Hrvatsku te moguće namjere preporučivanja i povratku u Hrvatsku kao destinaciju, što je pokazatelj kako se u budućnosti mora dati veći značaj hrvatskom sportu pri planiranju i provođenju svih turističkih aktivnosti vezanih uz promidžbu Hrvatske kao cjelokupne destinacije s naglaskom na sportski aspekt i veliku sportsku tradiciju hrvatskog naroda.

Cijeli diplomski rad koji je na temu ovog članka napisao je Ivan Todorić, a možete ga skinuti na linku ispod.

Ivan je magistrirao turizam na EFST sa 23 godine kao jedan od najboljih na godini. Rodom iz Zmijavaca, a trenutačno živi u Solinu. Obožava nogomet i ostale sportove u kojima su dobri hrvatski sportaši. Odgojen u kršćansko – štokavskom duhu i voli crni humor.